PRAVNE OBAVJESTI

PRAVNA OBAVIJEST

INFORMACIJE

Vlasnik web stranice s potrebnom će brižnošću pokušati osigurati detaljnost i ažurnost podataka i ujedno zadržava na promjene sadržaja web stranice i/ili prestanak njezina nadopunjavanja bilo kada bez bilo kakve prethodne obavijesti i ne preuzima nikakvu odgovornost za obnovu web stranice. Vlasnik web stranice zadržava pravo da bilo kada bez prethodne najave promijeni opremu i tehničke podatke. O obvezujućem posljednjem stanju informirajte se kod svojeg prodavača. Cijene su u Kunama s PDV-om i ne sadržavaju prijevozno logističke usluge.

ZAŠTIĆENE MARKE

Sve su marke na web stranici zaštićene ako vlasnik web stranice na odredi drugačije. To uključuje i sve vlasnikove logotipe (logotipe proizvoda i korporativne logotipe) i znakove. Uporaba marki dopuštena je samo uz prethodno dopuštenje vlasnika web stranice.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Sve tekstove, slike te ostale sadržaje koji su prikazani na web stranici izabrao je i uredio vlasnik web stranice i isključivo su informativni podaci. Unatoč njihovoj informativnoj naravi, vlasnik, u slučaju da biste željeli surađivati s njime na poslovnoj razini, ne odgovara za detaljnost i točnost navedenih podataka. Osim za neposredno prouzročenu štetu koja bi proizlazila zbog vlasnikova namjernog obmanjivanja ili koja bi nastala zbog vlasnikova nemara, vlasnik ili bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastajanju ove web stranice ne odgovara ni za kakvu posrednu, neposrednu, posebnu ili slučajni štetu koja bi nastala zbog pogrešnoga posjetiteljeva razumijevanja sadržaja web stranice. Intelektualno vlasništvo na web stranici, uključujući i patente, marke i autorske radove, zaštićeno je. Ništa na ovoj web stranici ne smije biti upotrijebljeno ili prikazano na bilo koji način bez službenog dopuštenja vlasnika web stranice. Ova web stranica sadržava i informacije trećih osoba i poveznice s web stranicama trećih osoba. Ali naša tvrtka ne poznaje sadržaje informacija sadržanih na web stranicama trećih osoba i zato ne preuzima nikakvu odgovornost za tamo navedene informacije.

OSIGURANJE PRIVATNOSTI

Na web stranici prikupljamo kontaktne informacije i neke osobne podatke o onim posjetiteljima koji bi željeli doći do informacija i s tom svrhom kontaktiraju s našom tvrtkom. Isključivu odgovornost za vjerodostojnost osobnih podataka i kontaktnih informacija preuzimaju posjetitelji. Kontaktne informacije upotrebljavamo za uspostavu kontakta s posjetiteljem kada je to potrebno ili posjetitelj to sam želi. Osobne podate i kontaktne informacije ne upotrebljavamo za druge svrhe i ne otkrivamo ih trećim strankama. Vašu IP-adresu upotrijebili bismo pri utvrđivanju problema s poslužiteljem i uređivanju web stranice.